strona g艂贸wna
aktualno艣cizg艂o艣 miejsceharmonogram akcjimiejsca przyjazne maluchomo akcjimateria艂y videogaleriapress roomkontakt
strona g艂贸wna
czwartek, 29 wrze艣nia 2011 09:52

Tworzenie niezwyk硑ch zabawek przy爑縴ciu zwyk硑ch materia丑w i爊arz阣zi

Podarty materia, puste tekturowe pude砶o czy plastikowy korek od butelki ? pozornie zb阣ne rzeczy, kt髍ych staramy si unika. Jednak te niepotrzebne materia硑 mog sta si najcenniejszymi skarbami za pomoc odrobiny pracy i wyobra糿i. Maluchy wraz ze swoimi rodzicami b阣 mogli si o tym przekona bior眂 udzia w bezp砤tnych warsztatach po秝i阠onych projektowaniu i tworzeniu zabawek ekologicznych, w najbli縮z niedziel (2.10.2011), w kawiarni Gazeta Cafe (ul. Bracka 14 w Krakowie), w godz. 11.00 - 13.00. Warsztaty poprowadzi dizajnerka, projektantka wn阾rz
i zabawek - Dorota Kawecka.

Warsztaty ?Ekozabawki - zr骲 je sam? s organizowane w ramach VI edycji akcji ?Krak體 Przyjazny Maluchom?. B阣 okazj nie tylko do wsp髄nej zabawy z dzie鎚i ale r體nie do atrakcyjnego sposobu sp阣zenia czasu. Tworzenie wyj眛kowych przedmiot體 z artyku丑w codziennego u縴tku rozwija wyobra糿i, uczy kreatywnego my秎enia oraz inspiruje do proekologicznych zachowa. Tegoroczna akcja k砤dzie nacisk na ekologiczn edukacj dzieci. Warsztaty poka勘 jak 砤two 潮czy nauk ekologii z zabaw. Dodatkowo rodzice b阣 mogli dowiedzie si jak samodzielnie tworzy r罂ne zabawki ze zwyk硑ch przedmiot體.

Warsztaty skierowane s dla rodzic體 i ich dzieci w dowolnym wieku. Dzieci wsp髄nie z rodzicami b阣 wykonywa mi阣zy innymi: przeno秐e teatrzyki, ruchome poduszkowce, klepsydry, zabawki do nauki kolor體, dekoracyjne rybki i marionetki. Stopie trudno禼i realizacji zabawek b阣zie dostosowany do wieku dzieci. Dodatkowo podczas warsztat體 odb阣zie si ekologiczna zabawa dla dzieci i mini wyk砤d dla doros硑ch.

Warto podkre秎i rol jak spe硁ia zabawka w 縴ciu malucha. To nie tylko element wystroju czy te zabawy, ale r體nie czynnik wspomagaj眂y rozw骿. To idealna, kreatywna forma poznawania otaczaj眂ego 秝iata i zdobywania niezb阣nych umiej阾no禼i.

Wybieraj眂 dziecku zabawk i bawi眂 si z nim wp硑wamy na to, jak dziecko postrzega rzeczywisto舵, modelujemy jego zachowania. Za pomoc zabaw mo縠my rozmawia i poznawa nasze dziecko, jego zainteresowania i potrzeby. Budujemy w體czas relacj opart na blisko禼i i wzajemnym szacunku. Dla mnie istot zabawy jest kontakt z dzieckiem i spos骲 w jaki wyja秐iamy mu 秝iat ? m體i Dorota Kawecka, prowadz眂a warsztaty ?EKOzabawki ? zr骲 je sam?.


Dorota Kawecka - dizajnerka, projektantka wn阾rz i zabawek

Absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pi阫nych, Wydzia硊 Projektowania Form Przemys硂wych. Z mi硂禼i do dzieci projektuje zabawki z ekologicznych materia丑w. Otrzyma砤 nagrod Prezydenta Miasta Krakowa za projekt ?Zabawka nap阣zana si潮 wiatru?. Wsp蟪pracuje z Fundacj Prodeste.

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Od艣wie偶

patroni organizatorzy
Patron Honorowy
Organizatorzy:
ma硂polskacracovia gazeta pr inspirationma硂polska
Copyright 漏 2018 Miejsce Przyjazne Maluchom. Wszelkie prawa zastrze偶one.
Projekt graficzny: coloroff.pl. Opieka techniczna: E-LIME - pozycjonowanie stron www.